Hlavní stránka| Dokumentace| Kontaktujte nás|
 

Ke stažení:


DB Analyst 1.0.0.1
(10 denní zkušební verze)


MySQL


MySQL ODBC Driver


.NET Framework 3.5 SP1


Dokumentace

Dokumentace je zaktualizována pro verzi programu DB Analyst 1.0.0.1


Základní práce s programem

Globální nastavení

Správa a evidence uživatelů

Tvorba tabulek

Tvorba dotazů

Import dat

Zkušební data a reset databáze
Základní práce s programem

 • 1) Hledat (Ctrl+F)
 • 2) Uložit (Ctrl+S)
 • 3) Zkopírovat do schránky
 • 4) Tisk (Ctrl+P)
 • 5) Změnit heslo
 • 6) Spustit dotaz (Ctrl+Enter)
 • 7) Nastavení
 • 8) Seznam dotazů - vyberte dotaz, který chcete spustit
 • 9) Datum - přístupné pouze v případě, pokud je v dotazu sloupec datového typu datum
 • A) Další položky - zobrazení dalších záznamů, při dosažení limitu načtených položek
 • B) Změny v dotazu - Uloží, nebo zruší přidané/změněné položky
 • C) Řádek záhlaví - Kliknutím se označí zvolený řádek a klávesou delete ho lze trvale smazat
Data se přidávají na posledním řádku, označeným symbolem * (pokud ho nevidíte, nemáte oprávnění přidávat data).Globální nastavení

 • Limit načtených položek z DB na jednu stránku - čím menší hodnota, tím rychleji se vygenerují data
 • Zobrazit v dotazech sloupec s primárním ID - Zobrazí, nebo skryje sloupec s primárním ID, který generuje program
 • Režim zobrazení šířky sloupců - Nastaví zvolenou šířku sloupců v hlavním menu (Tabulkový výpis dotazu)
 • Ukládat záznamy o přihlášení do programu - zapne/vypne evidenci uživatelů, která je v sekci:
  Nastavení > Uživatelé a skupiny > Evidence přihlášení
 • Vyžadovat potvrzení před smazáním záznamu - Před vymazáním každého záznamu v dotazu bude program požadovat potvrzení uživatele
Správa a evidence uživatelů

 • Vytvořte si uživatele, přidělte je do definovavých skupin a nastavte si práva pro jednotlivé skupiny.
 • Skupinová oprávnění se nastavují na Vaše vytvořené dotazy, členové skupiny pak vidí pouze ty dotazy, které zvolíte
 • Evidence přihlášení - výpis uživatelů, kteří se do programu přihlašují (seřazeno podle posledního přihlášení)
Tvorba tabulek

 • Vytvořte si tabulky, kde budou uložena Vaše data
 • Pečlivě zvolte datový typ, podle kterého bude moct sloupec nabývat určité hodnoty, čím vhodnější datový typ zvolíte, tím efektivněji budete využívat paměť
 • Po vytvoření tabulky si vytvořte dotaz (report), abyste mohli s tabulkou pracovat
 • Podle prvního přidaného sloupce datového typu datum, se budou vyhodnocovat data (na hlavním panelu: Datum od - do)
 • Automaticky vytvořit položkový dotaz - Vytvoří dotaz se všemi položkami, vytvořenými v tabulce
Tvorba dotazů

 • Vytvořte si dotazy, pohled na data ve Vašich tabulkách
 • Můžete např. vytvořit několik dotazů na jednu tabulku, kde budou viditelné jen některé sloupce určitým uživatelským skupinám
 • Přidat položku do sekce -> Dotaz: Jedná se o přidané sloupce, které budou zobrazeny v dotazu
 • Přidat položku do sekce -> Seskupit: Podle přidaných sloupců se budou data kumulovat
 • Přidat položku do sekce -> Setřídit: Podle tohoto sloupce budou data v dotazu setříděny
 • Funkce pro číselné položky je možné použít pro sloupce přidané do sekce dotaz a zároveň je vhodné data seskupit podle Vašich kritérii
Import dat

 • Importujte data do tabulek ve formátu CSV oddělený středníkem, případně čárkou
 • Např. V programu Excel 2007 je možné soubor do formátu CSV uložit takto: "Uložit jako" > "Jiné formáty" > "Typ souboru" > CSV (oddělený středníkem)
 • Před importem je vhodné zkontrolovat soubor, jestli neobsahuje žádné středníky(;) a zároveň je dobré soubor zkontrolovat v poznámkovém bloku, jestli na konci souboru není několik středníků za sebou, pokud ano, vymažte je a soubor uložte
 • Názvy sloupců v CSV souboru (první řádek), musí být shodný s názvy sloupců v tabulce, kam importujete data
 • Importovaná data nesmí překročit maximální hodnotu, kterou mohou jednotlivé sloupce nabývat (definováno při tvorbě tabulky - datový typ)
 • Import je nastaven tak, že při výskytu jakékoliv chyby se zastaví, můžete přenastavit v nastavení
 • Pokud se importuje pouze část dat, je možné všechny data v tabulce vymazat v sekci: Nastavení > Tvorba tabulek > Vymazat data
Zkušební data a reset databáze

 • Zvolte, jaký typ dat chcete do databáze nahrát a vyzkoušejte si práci s programem
 • Až budete chtít zkušební data vymazat, zvolte: Nastavení > Resetovat databázi
  Program vymaže všechny data a resetuje databázi do výchozího stavu


DB Analyst © Pavel Hrubý, 2014